A text adventure game experiment
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Armen138 386b7023a3 Fixed monsters spawned from search 9 månader sedan
data Fixed monsters spawned from search 9 månader sedan
game Fixed monsters spawned from search 9 månader sedan
mobile Fixed monsters spawned from search 9 månader sedan
.eslintrc.yml Refactor to use ES6 syntax 9 månader sedan
.gitignore Initial commit 10 månader sedan
index.html Fixed web client whitespace rendering issues 9 månader sedan
mobile.html Mobile client files 9 månader sedan
mobile.js Mobile client files 9 månader sedan
package-lock.json Refactor to use ES6 syntax 9 månader sedan
package.json Now with webness 9 månader sedan
readme.md Now with webness 9 månader sedan
terminal.js Now with webness 9 månader sedan
web.js Fixed web client whitespace rendering issues 9 månader sedan

readme.md

@@@ @@@ @@@  @@@@@@@@ @@@ @@@ @@@@@@@   @@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@@  @@@@@@@  @@@@@@  @@@@@@@  
@@@@ @@@ @@@ @@@@@@@@@ @@@ @@@ @@@@@@@   @@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@@@ 
@@!@!@@@ @@! !@@    @@! @@@  @@!     @@!  @@!    @@! @@@ @@! @@@ @@! @@@ @@! @@@ 
!@!!@!@! !@! !@!    !@! @!@  !@!     !@!  !@!    !@! @!@ !@! @!@ !@! @!@ !@! @!@ 
@!@ !!@! !!@ !@! @!@!@ @!@!@!@!  @!!     @!!  @!!!:!  @!@!!@!  @!@!!@!  @!@ !@! @!@!!@!  
!@! !!! !!! !!! !!@!! !!!@!!!!  !!!     !!!  !!!!!:  !!@!@!  !!@!@!  !@! !!! !!@!@!  
!!: !!! !!: :!!  !!: !!: !!!  !!:     !!:  !!:    !!: :!!  !!: :!!  !!: !!! !!: :!!  
:!: !:! :!: :!:  !:: :!: !:!  :!:     :!:  :!:    :!: !:! :!: !:! :!: !:! :!: !:! 
 ::  ::  ::  ::: :::: ::  :::   ::     ::   :: :::: ::  ::: ::  ::: ::::: :: ::  ::: 
::  :  :   :: :: :  :  : :   :      :   : :: ::  :  : :  :  : :  : : :  :  : : 

A horror text adventure by Armen138

Run with terminal front end:

npm install
npm start

Run with web-terminal front end:

npm install http-server -g
npm install
npm run web